Algemene voorwaarden

Over onze voorwaarden
Algemene  voorwaarden waaronder een werk wordt aangenomen, bepalen de rechten en plichten van opdrachtgever en aannemer. Bij nieuwbouwwerk voor een particulieren of een zakelijke opdrachtgever wordt de AVA 2013 toegepast, net als bij een verbouwing voor een zakelijke opdrachtgever. Covo2010 word toegepast bij een verbouwing voor consumenten. Hierbij is het niet relevant of er wel of geen Verbouwgarantie is afgesloten.

Algemene Voorwaarden

Klik hier om de Algemene Voorwaarden (AVA 2013) te bekijken.

Consumentenvoorwaarden

Klik hier om de Consumentenvoorwaarden Verbouwingen (Covo2010) te bekijken.